Medezeggenschapsraad

Wat is een school zonder inspraak van ouders? Op Onder de Wieken vinden we juist die binding met en zeggenschap van de ouders van onze kinderen zo belangrijk. Daarom is de Medezeggenschapsraad (MR) in het leven geroepen: een inspraakorgaan bestaande uit drie ouders en drie medewerkers van de school. 

Daarnaast is er nog de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Zij hebben inspraak in het bestuur van de school. 

De ouders die op dit moment de MR vertegenwoordigen, zijn Ivo van Alphen, Marlies van der Stoep en Daisy de Heer. Zij stellen zich graag aan u voor.

 

Ivo van Alphen
Voorzitter

Mijn naam is Ivo van Alphen. Vader van Finn, Cas en Moos van Alphen, en getrouwd met Karin van Alphen-Andeweg. Ik woon al mijn hele leven in Nieuw-Beijerland en heb zelf ook op basisschool Onder de Wieken gezeten. In mijn vrije tijd voetbal ik bij NBSVV en geef ik voetbaltrainingen aan de jeugd. Verder maak ik regelmatig fietstochten op de racefiets met vrienden en ga ik graag gezellig uit eten. Ik ben al geruime tijd werkzaam bij Robeco (een vermogensbeheerder) in Rotterdam, waar ik leiding geef aan een team van dataspecialisten. Mijn vrouw is geruime tijd als leerkracht actief geweest in het onderwijs en mijn moeder zet zich al jaren in als kleuterleidster op de peuterspeelzaal Robbedoes. Dus thuis heb ik geregeld allerlei onderwijszaken voorbij zien komen. Ik vind het leuk om actief betrokken te zijn bij de school van mijn kinderen en heb daarom ook zitting genomen in de MR. Ik vind het belangrijk dat iedereen zich vrij voelt om zijn of haar mening te delen over alles wat de school aangaat, omdat ik er van overtuigd ben dat het daar alleen maar beter van wordt. Dat is de reden dat ik in de MR zit en bereikbaar ben voor iedereen om zijn stem te laten horen. Dus aarzel niet en schiet mij aan als ik wat kan betekenen.

Marlies van der Stoep

Mijn naam is Marlies van der Stoep, moeder van Amber (inmiddels naar de middelbare school) en Tessa de Werker. In 2019 zijn onze meiden van een andere basisschool overgestapt naar Onder de Wieken. Hier hebben wij tot op de dag van vandaag geen spijt van gehad. Ondanks de enorme impact, zien wij dagelijks de positieve veranderingen van deze overstap. Eindelijk twee vrolijke, ontspannen gezichtjes als de meiden uit school komen. Ook het Dalton onderwijs vinden wij een enorm pluspunt aangezien de kinderen op hun niveau, met veel eigen initiatief, creativiteit én samenwerking de basis leren voor hun toekomst. Betrokkenheid van ouders bij de school vind ik voor zowel een ouder als kind erg belangrijk, en heb me dan ook meteen bij het kennismakingsgesprek destijds beschikbaar gesteld. Van dichtbij de mogelijkheid om mee te mogen denken/ beslissen over de gang van zaken op school, om als klankbord te kunnen fungeren voor alle ouders en ik hoop dan ook, samen met u, een positieve bijdrage te kunnen leveren aan de school van onze kinderen.

Daisy de Heer

 

Mijn naam is Daisy de Heer en ik woon samen met mijn man Michel en drie kinderen met veel plezier in Nieuw-Beijerland. Onze oudste zoon Luca zit in groep 5, Benjamin zit in groep 3 en Sara zal dit schooljaar starten bij de kleuters. Ik ben zelf leerkracht in het basisonderwijs en ik vind de ouderbetrokkenheid altijd erg prettig en belangrijk op een basisschool. Sinds vorig jaar mag ik als ouder aansluiten bij de MR van Onder de Wieken en ik doe dit met plezier. Het is fijn om mee te mogen denken met de school en een bijdrage te kunnen leveren aan de school. Daarnaast vind ik het ook leuk om het onderwijs eens vanaf de andere kant te bekijken, namelijk als ouder in plaats van als leerkracht.