Ouderraad

De glunderende gezichten van onze kinderen tijdens het sinterklaasfeest, de kerstviering, het paasfeest en alle andere activiteiten… Ze zijn goud waard. Daarom vinden we het op Onder de Wieken belangrijk dat deze activiteiten de ruimte krijgen. Dat lukt dankzij onze ouderraad: een club actieve ouders die de school helpt in de organisatie van de activiteiten.

Vrijwillige ouderbijdrage
Omdat de genoemde activiteiten niet door de overheid bekostigd worden, vraagt de ouderraad hier elk jaar een vrijwillige bijdrage voor aan u als ouder. Op dit moment gaat dat om de volgende bedragen:

Groep 1 tot en met 6                €50,-

Groep 7 en 8                                €95,-

De prijs voor groep 7 en 8 ligt door het schoolkamp iets hoger. 

Hieronder de leden van de ouderraad:
* Marisca Hartman – voorzitter* Marinke van der Stoep – penningmeester
* Annemieke Verberne – secretaris
* Rina van Heijst
* Linda Nijhuis
* Kelly van Galen
* Sabrina Sonneveld
* Carina Brokling
* Chantal Notenboom

Heeft u ideeën voor de ouderraad? Laat het dan gerust weten.

o.onderdewieken@odbsonderdewieken.nl