Daltonraad

Wij vinden de mening van onze leerlingen en ouders erg belangrijk, daarom werken wij met een daltonraad. Hierin hebben acht gekozen leerlingen zitting uit de groepen 5 t/m 8. In de klas worden hier aan het begin van het nieuwe schooljaar verkiezingen voor gehouden. Daarnaast zitten er ook twee ouders en de dalton coördinatoren in de daltonraad.

 

De daltonraad denkt mee over activiteiten in de school en deelt met het team wat er speelt in de klassen. Het is immers de school van ons allemaal, iedereen heeft de mogelijkheid om iets in te brengen, we doen het samen!  

De daltonraad vergadert zes keer per jaar onder schooltijd. De tijd die gepland staat voor een vergadering is 45 minuten, met uitloop naar een uur. De vergaderingen zullen verdeeld over het jaar plaatsvinden. De kinderen zitten zelf de vergadering voor, stellen de agenda op en maken de notulen. Het gaat zo veel meer op een echte vergadering lijken. Tijdens de vergaderingen is de dalton coördinator adviserend lid. Is het nodig om vaker bij elkaar te komen, is dat altijd mogelijk. Zowel op initiatief van het team als de leerlingen zelf. 

Tijdens een eerste korte bijeenkomst aan het begin van het jaar zullen de taken worden verdeeld. Dit is nog geen echte vergadering. Hierna gaan de leerlingen de klassen rond om zich voor te stellen. Ze vragen hierbij aandacht voor de daltonraad. Voorafgaand aan een volgende vergadering kan de agenda gemaakt worden. Dit is de taak van de leerlingen uit de daltonraad. De agenda moet de week voor de vergadering af zijn en wordt verspreid onder de leden van de daltonraad. Zij kunnen dan de punten bespreken in de klas en deze aantekeningen meenemen naar de vergadering. Na de vergadering moet een week later de notulen af zijn. 

 

De leden van de daltonraad 2022-2023:
* Eszra (groep 5)
* Evi (groep 5)
* Day (groep 6)
* Daan (groep 6)
* Shania (groep 7)
* Mart (groep 7)
* Leonard (groep 8)
* Maarten (groep 8)
* Kristel (ouder)
* Kimberly (ouder)
* juf Leenke (dalton coördinator)
* juf Daphne (dalton coördinator)

Lees hier de laatste notulen van de daltonraad.
Notulen daltonraad 13-12-2022