Onze school

Onze school heeft 2 ingangen:

  • de hoofdingang;
  • ingang Achterstraat;

Wij hebben de beschikking over zes leslokalen, die als volgt worden benut:

1 : Groep 2/3
2 : Groep 1/2
3 : Groep 3/4
4 : Groep 5
5 : Groep 6/7
6 : Groep 7/8

De overige ruimtes zijn voor:

8 : Gemeenschapsruimte / overblijfruimte
9 : Bewegingsonderwijs (voor groepen 1 en 2)
11: Lerarenkamer
12: Directiekamer
13: IB-kamer
14: Bibliotheek, tevens extra leslokaal.

Peuterspeel-zaal ‘De Robbedoes‘ (10).

Kdv/Bso :  SKOC Kinderopvang( 7).

Voor het bewegingsonderwijs aan de leerlingen van de groepen 3 t/m 8 maken wij op maandag en donderdag gebruik van de gymzaal van Dorpshuis ‘De Swaensvoet’.

Godsdienst en Humanistisch Vormings Onderwijs is er op een vaste dag voor de groepen 6, 7 en 8.
Godsdienst wordt gegeven door ..  en HVO door Nicolette Wisse.