Normen & waarden

Op school maken wij gebruik van SiS de Slang. In deze slang staan 10 schoolregels, die op de weektaak terug komen. Dit betekent dat elke regel om de 10 weken in de groep behandeld wordt.

Onderbouw

 • We helpen elkaar.
 • Wil je iets lenen, vraag het netjes.
 • We zijn aardig voor elkaar en spelen met elkaar.
 • We hebben het fijn met elkaar.
 • Lachen is fijn, maar uitlachen doet pijn.
 • Kun je het samen niet oplossen, kom dan naar de juf.
 • Als we het niet met elkaar eens zijn, praten we dat uit en zeggen sorry als dat nodig is.
 • Ruzie maken is niet fijn, we willen allemaal vriendjes zijn.
 • Voor groot en klein zullen we aardig zijn.
 • Er is er maar één die praat, zodat het luisteren beter gaat.

Midden- en bovenbouw

 • We helpen elkaar.
 • Als we iets willen lenen van een ander, vragen we dat.
 • We zijn aardig voor elkaar.
 • We zorgen met elkaar voor een fijne sfeer.
 • We gaan op een respectvolle manier met elkaar om.
 • Als we er samen niet uitkomen, vragen we hulp aan de leerkracht.
 • Als we het niet met elkaar eens zijn, praten we dat uit en zeggen sorry als dat nodig is.
 • We weten het verschil tussen plagen en pesten.
 • We zorgen ervoor dat iedereen zich veilig voelt.
 • We luisteren naar elkaar.