MR

Algemeen

Een schoolpraktijk zonder goede medezeggenschap is nauwelijks voor te stellen.
De gezamenlijke inbreng in de medezeggenschapsraad (MR) van onderwijspersoneel en ouders bepaalt mede de kwaliteit van het onderwijs op school. De MR heeft als taak het meedenken en meebeslissen over het schoolbeleid, te weten formatie, financiën, schoolgids, klassenverdeling en dergelijke. Ouders en schoolpersoneel kunnen dus via de MR invloed uitoefenen op het gevoerde en te voeren beleid.

In de MR zitten vertegenwoordigers van groepen die bij de school zijn betrokken.
In het basisonderwijs zijn dit vertegenwoordigers van ouders en personeel.
Een groep vertegenwoordigers heet een geleding.
In het basisonderwijs bestaat de MR dus uit twee geledingen.Beide geledingen zijn even groot.
De ouders in de oudergeleding worden door en uit de ouders van de school gekozen.
De personeelsleden worden door en uit het personeel van de school gekozen.
Soms hebben de MR leden adviesrecht en soms instemmingsrecht. Per geleding verschilt dit.

Op Onder de Wieken zitten er drie vertegenwoordigers van de ouders in de MR te weten, Ivo van Alphen (voorzitter), Daisy de Heer en Marlies van der Stoep.
en drie personeelsleden te weten Els Hoogendam, Marijke Sprokkereef en Leenke van Aken.
Leden van het schoolbestuur kunnen geen lid zijn van de MR of de GMR.
Dit geldt ook voor degenen die namens het bevoegd gezag (de directeur) overleggen met de MR of de GMR.
Dit laatste is vastgelegd in het managementstatuut.
Tobias Vermeulen is wel aanwezig bij de vergaderingen, maar enkel als adviserend lid.

Regelmatig worden er verkiezingen gehouden voor nieuwe M.R.-leden.

De verkiezingsprocedure van de M.R. is vastgelegd in het medezeggenschapsreglement.
In de G.M.R. (gemeenschappelijke medezeggenschapsraad) zitten bij de Hoeksche School alleen leden die voortkomen uit de M.R.
Voor de gemeente Howksche Waard leveren wij zowel de ouder- als de personeelsgeleding.
Wij kunnen ons gelukkig prijzen met zo’n actieve M.R..

Indien u een email wilt sturen aan de MR kan dat via mr@odbsonderdewieken.nl

Hieronder zullen Ivo en Marlies zich voorstellen.

Ivo van Alphen
Mijn naam is Ivo van Alphen, vader van Finn, Cas en Moos van Alphen en getrouwd met Karin van Alphen-Andeweg.
In het dagelijks leven ben ik Operational Risk Manager bij Robeco in Rotterdam. In mijn vrije tijd voetbal ik bij NBSVV en maak ik regelmatig fietstochten op de racefiets met vrienden.
Mijn vrouw is al geruime tijd als leerkracht actief in het onderwijs en mijn moeder zet zich al jaren in als kleuterleidster op de peuterspeelzaal Robbedoes.
Dus thuis hoor ik geregeld allerlei onderwijszaken voorbij komen, en kan daar vanaf nu aan meedoen! Ik vind het leuk om actief betrokken te zijn bij de school van mijn kinderen en heb daarom ook zitting genomen in de mr. Ik vind het belangrijk dat iedereen zich vrij voelt om zijn of haar mening te delen over alles wat de school aangaat, omdat ik er van overtuigd ben dat het daar alleen maar beter van wordt. Dat is de reden dat ik in de mr zit en bereikbaar ben voor iedereen om zijn stem te laten horen. Dus aarzel niet en schiet mij aan als ik wat kan betekenen.

Marlies van der Stoep
Mijn naam is Marlies van der Stoep, moeder van Amber en Tessa de Werker.
Van oorsprong komen mijn partner Marcel de Werker en ik uit Oud-Beijerland, in 2008 zijn wij verhuisd naar Nieuw-Beijerland.
In mei van dit jaar zijn onze meiden overgestapt van CBS de Wegwijzer uit Piershil naar obds Onder de Wieken. Hier hebben wij tot op de dag van vandaag geen spijt van gehad. Ondanks de enorme impact van verandering, met name voor Amber, zien wij dagelijks de positieve veranderingen van deze overstap. Eindelijk twee vrolijke, ontspannen gezichtjes als de meiden uit school komen. Ook het Dalton onderwijs vinden wij een enorm pluspunt aangezien de kinderen op hun niveau, met veel eigen initiatief, creativiteit én samenwerking de basis leren voor hun toekomst.
Betrokkenheid van ouders bij de school vind ik voor zowel een ouder als kind erg belangrijk, en heb me dan ook meteen bij het kennismakingsgesprek beschikbaar gesteld.
Van dichtbij de mogelijkheid om mee te mogen denken / beslissen over de gang van zaken op school, om als klankbord te kunnen fungeren voor alle ouders. Blij verrast was ik dan ook om als “nieuwkomer” gekozen te zijn voor de MR en hoop, samen met u, een positieve bijdrage te kunnen leveren aan de school van onze kinderen.