MR

Algemeen

Een schoolpraktijk zonder goede medezeggenschap is nauwelijks voor te stellen.
De gezamenlijke inbreng in de medezeggenschapsraad (MR) van onderwijspersoneel en ouders bepaalt mede de kwaliteit van het onderwijs op school. De MR heeft als taak het meedenken en meebeslissen over het schoolbeleid, te weten formatie, financiën, schoolgids, klassenverdeling en dergelijke. Ouders en schoolpersoneel kunnen dus via de MR invloed uitoefenen op het gevoerde en te voeren beleid.

In de MR zitten vertegenwoordigers van groepen die bij de school zijn betrokken.
In het basisonderwijs zijn dit vertegenwoordigers van ouders en personeel.
Een groep vertegenwoordigers heet een geleding.
In het basisonderwijs bestaat de MR dus uit twee geledingen.Beide geledingen zijn even groot.
De ouders in de oudergeleding worden door en uit de ouders van de school gekozen.
De personeelsleden worden door en uit het personeel van de school gekozen.
Soms hebben de MR leden adviesrecht en soms instemmingsrecht. Per geleding verschilt dit.

Op Onder de Wieken zitten er drie vertegenwoordigers van de ouders in de MR te weten, Ivo van Alphen (voorzitter), Ilse vd Berg en Natasja de Vlaming.
en drie personeelsleden te weten Els Hoogendam, Marijke Sprokkereef en Leenke van Aken.
Leden van het schoolbestuur kunnen geen lid zijn van de MR of de GMR.
Dit geldt ook voor degenen die namens het bevoegd gezag (de directeur) overleggen met de MR of de GMR.
Dit laatste is vastgelegd in het managementstatuut.
Ingrid Monnee is wel aanwezig bij de vergaderingen, maar enkel als adviserend lid.

Regelmatig worden er verkiezingen gehouden voor nieuwe M.R.-leden.

De verkiezingsprocedure van de M.R. is vastgelegd in het medezeggenschapsreglement.
In de G.M.R. (gemeenschappelijke medezeggenschapsraad) zitten bij Acis alleen leden, die voortkomen uit de M.R.
Voor de gemeente Korendijk leveren wij zowel de ouder- als de personeelsgeleding.
Wij kunnen ons gelukkig prijzen met zo’n actieve M.R..

Indien u een email wilt sturen aan de MR kan dat via mr@odbsonderdewieken.nl

Hieronder zullen Ivo, Ilse en Natasja zich voorstellen.

Ivo van Alphen
Mijn naam is Ivo van Alphen, vader van Finn, Cas en Moos van Alphen en getrouwd met Karin van Alphen-Andeweg.
In het dagelijks leven ben ik Operational Risk Manager bij Robeco in Rotterdam. In mijn vrije tijd voetbal ik bij NBSVV en maak ik regelmatig fietstochten op de racefiets met vrienden.
Mijn vrouw is al geruime tijd als leerkracht actief in het onderwijs en mijn moeder zet zich al jaren in als kleuterleidster op de peuterspeelzaal Robbedoes.
Dus thuis hoor ik geregeld allerlei onderwijszaken voorbij komen, en kan daar vanaf nu aan meedoen! Ik vind het leuk om actief betrokken te zijn bij de school van mijn kinderen en heb daarom ook zitting genomen in de mr. Ik vind het belangrijk dat iedereen zich vrij voelt om zijn of haar mening te delen over alles wat de school aangaat, omdat ik er van overtuigd ben dat het daar alleen maar beter van wordt. Dat is de reden dat ik in de mr zit en bereikbaar ben voor iedereen om zijn stem te laten horen. Dus aarzel niet en schiet mij aan als ik wat kan betekenen.

Ilse vd Berg
Het voelt heel vertrouwd weer terug te zijn in mijn geboorte dorp, dat de kids op mijn oude schooltje zitten en dat ik naast vroegere klasgenoten op het schoolplein sta. Zowel in mijn werk als privé vind ik verbinden en een open communicatie het aller belangrijkste!
Wat voor de één vanzelfsprekend is, kan voor de ander ondenkbaar zijn. Dit maakt mij nieuwsgierig naar de standpunt van de ander en maakt dat ik zonder problemen mijn standpunt kan delen. Er is geen goed of fout. Het is goed om door verschillende “brillen” naar iets te kijken, om daarna de beste keuze te kunnen maken, met wellicht een bredere visie. Dit is de bijdrage die ik op school wil leveren.
Op een Dalton school, die met z’n tijd mee wil gaan, is het heel belangrijk “oog” te hebben voor wat er allemaal al goed is, en dit meer uit te dragen. Maar ook te blijven ontwikkelen in wat er beter kan. Hierdoor willen we u vragen positief mee te denken. Alle ideeën zijn welkom!Maar ook zeker bespreekbaar te maken wat er volgens u beter kan! Alleen hierdoor kunnen we blijven ontwikkelen.Met als doel dat uw kind zich op een veilige prettige manier kan ontwikkelen, maar ook zeker dat u uw kind met een gerust hart naar school laat gaan!
Dus schroom niet om me aan te spreken of te mailen!

Natasja de Vlaming
Ik ben Natasja de Vlaming. Opgegroeid in Nieuw Beijerland, waar mijn ouders nog altijd wonen. Ook ik heb op Onder de Wieken gezeten.
Zelf woon ik met mijn twee kinderen in Piershil. Ik hoop dat ik in de toekomst weer in Nieuw Beijerland kan gaan wonen.
Mijn zoon heet Nick en zit op de midelbare school. En mijn dochter Kim zit in groep 6. Ik werk 20 uur per week. Naast mijn werk en de zorg voor mijn kinderen, probeer ik van het leven te genieten, door veel leuke dingen te doen met vrienden, vriendinnen en familie!
Ik vind het enorm leuk gekozen te zijn voor de medezeggenschapsraad. Wil graag betrokken zijn bij alles wat er gebeurt op school!